GET
/
fundamentals
curl --request GET \
 --url https://api.benzinga.com/api/v2/fundamentals
{
 "result": [
  {
   "company": {
    "primarySymbol": "string",
    "primaryExchange": "string",
    "cik": "string",
    "valoren": "string",
    "sedol": "string",
    "standardName": "string"
   },
   "companyProfile": {
    "companyStatus": "string",
    "countryId": "string",
    "fiscalYearEnd": "string",
    "shortName": "string",
    "standardName": "string",
    "address1": "string",
    "city": "string",
    "country": "string",
    "fax": "string",
    "homepage": "string",
    "phone": "string",
    "postalCode": "string",
    "province": "string",
    "legalName": "string",
    "shortDescription": "string",
    "longDescription": "string"
   },
   "shareClass": {
    "currency": "string",
    "ipoDate": "string (Unix timestamp)",
    "isDepositaryRecipt": "boolean",
    "isPrimary": "boolean",
    "securityType": "string",
    "enterpriseValue": "integer",
    "marketCap": "integer"
   },
   "earningsReports": {
    "6M": {
     "period": "string",
     "asOf": "string",
     "reportType": "string",
     "currency": "string",
     "fiscalYearEnd": "string",
     "basicContinuousOperations": "number (float)",
     "continuingAndDiscontinuedBasicEPS": "number (float)",
     "continuingAndDiscontinuedDilutedEPS": "number (double)",
     "dilutedAverageShares": "integer (int64)",
     "dilutedContinuousOperations": "integer (int64)",
     "dilutedEPS": "number (float)",
     "dividendPerShare": "number (float)",
     "basicAverageShares": "integer (int64)"
    },
    "3M": {
     "period": "string",
     "asOf": "string",
     "reportType": "string",
     "currency": "string",
     "fiscalYearEnd": "string",
     "basicContinuousOperations": "number (float)",
     "continuingAndDiscontinuedBasicEPS": "number (float)",
     "continuingAndDiscontinuedDilutedEPS": "number (double)",
     "dilutedAverageShares": "integer (int64)",
     "dilutedContinuousOperations": "integer (int64)",
     "dilutedEPS": "number (float)",
     "dividendPerShare": "number (float)",
     "basicAverageShares": "integer (int64)"
    },
    "12M": {
     "period": "string",
     "asOf": "string",
     "reportType": "string",
     "currency": "string",
     "fiscalYearEnd": "string",
     "basicContinuousOperations": "number (float)",
     "continuingAndDiscontinuedBasicEPS": "number (float)",
     "continuingAndDiscontinuedDilutedEPS": "number (double)",
     "dilutedAverageShares": "integer (int64)",
     "dilutedContinuousOperations": "integer (int64)",
     "dilutedEPS": "number (float)",
     "dividendPerShare": "number (float)",
     "basicAverageShares": "integer (int64)"
    }
   },
   "financialStatements": {
    "6M": {
     "cashFlowStatement": {
      "income": "integer (int64)",
      "changeInReceivables": "integer (int64)",
      "changesInAccountReceivables": "integer (int64)",
      "changeInInventory": "integer (int64)",
      "changeInOtherWorkingCapital": "integer (int64)",
      "capitalExpenditure": "integer (int64)",
      "jcashDividendsPaid": "integer (int64)",
      "freeCashFlow": "integer (int64)",
      "financingCashFlow": "integer (int64)",
      "changesInCash": "integer (int64)"
     },
     "asOf": "string (YYYYMMDD)",
     "incomeStatement": {
      "revenue": "integer (int64)",
      "costOfRevenue": "integer (int64)",
      "grossProfit": "integer (int64)",
      "researchAndDevelopment": "integer (int64)",
      "EBITDA": "integer (int64)",
      "operatingIncome": "integer (int64)",
      "sellingGeneralAndAdministration": "integer (int64)",
      "netIncomeContinuousOperations": "integer (int64)",
      "otherIncomeExpense": "integer (int64)",
      "netIncome": "integer (int64)",
      "netIncomeCommonStockholders": "integer (int64)"
     }
    },
    "3M": {
     "cashFlowStatement": {
      "income": "integer (int64)",
      "changeInReceivables": "integer (int64)",
      "changesInAccountReceivables": "integer (int64)",
      "changeInInventory": "integer (int64)",
      "changeInOtherWorkingCapital": "integer (int64)",
      "capitalExpenditure": "integer (int64)",
      "jcashDividendsPaid": "integer (int64)",
      "freeCashFlow": "integer (int64)",
      "financingCashFlow": "integer (int64)",
      "changesInCash": "integer (int64)"
     },
     "asOf": "string (YYYYMMDD)",
     "incomeStatement": {
      "revenue": "integer (int64)",
      "costOfRevenue": "integer (int64)",
      "grossProfit": "integer (int64)",
      "researchAndDevelopment": "integer (int64)",
      "EBITDA": "integer (int64)",
      "operatingIncome": "integer (int64)",
      "sellingGeneralAndAdministration": "integer (int64)",
      "netIncomeContinuousOperations": "integer (int64)",
      "otherIncomeExpense": "integer (int64)",
      "netIncome": "integer (int64)",
      "netIncomeCommonStockholders": "integer (int64)"
     }
    },
    "12M": {
     "cashFlowStatement": {
      "income": "integer (int64)",
      "changeInReceivables": "integer (int64)",
      "changesInAccountReceivables": "integer (int64)",
      "changeInInventory": "integer (int64)",
      "changeInOtherWorkingCapital": "integer (int64)",
      "capitalExpenditure": "integer (int64)",
      "jcashDividendsPaid": "integer (int64)",
      "freeCashFlow": "integer (int64)",
      "financingCashFlow": "integer (int64)",
      "changesInCash": "integer (int64)"
     },
     "asOf": "string (YYYYMMDD)",
     "incomeStatement": {
      "revenue": "integer (int64)",
      "costOfRevenue": "integer (int64)",
      "grossProfit": "integer (int64)",
      "researchAndDevelopment": "integer (int64)",
      "EBITDA": "integer (int64)",
      "operatingIncome": "integer (int64)",
      "sellingGeneralAndAdministration": "integer (int64)",
      "netIncomeContinuousOperations": "integer (int64)",
      "otherIncomeExpense": "integer (int64)",
      "netIncome": "integer (int64)",
      "netIncomeCommonStockholders": "integer (int64)"
     }
    }
   },
   "valuationRatios": {
    "bookValuePerShare": "number (float)",
    "bookValueYield": "number (float)",
    "CFYield": "number (float)",
    "cashReturn": "number (float)",
    "dividendYield": "number (float)",
    "earningYield": "number (float)",
    "FCFPerShare": "number (float)",
    "FCFRatio": "number (float)",
    "FCFYield": "number (float)",
    "forwardEarningYield": "number (float)",
    "forwardPERatio": "number (float)",
    "PBRatio": "number (float)",
    "PCFRatio": "number (float)",
    "PEGPayback": "number (float)",
    "PERatio": "number (float)",
    "PSRatio": "number (float)",
    "payoutRatio": "number (float)",
    "salesPerShare": "number (float)",
    "salesYield": "number (float)",
    "sustainableGrowthRate": "number (float)"
   },
   "operationRatios": {
    "9M": {
     "period": "string",
     "fiscalYearEnd": "string",
     "reportType": "string",
     "assetsTurnover": "number (float)",
     "capExSalesRatio": "number (float)",
     "cashConversionCycle": "number (float)",
     "daysInInventory": "number (float)",
     "daysInPayment": "number (float)",
     "daysInSales": "number (float)",
     "EBITDAMargin": "number (float)",
     "EBITMargin": "number (float)",
     "FCFNetIncomeRatio": "number (float)",
     "FCFSalesRatio": "number (float)",
     "fixAssetTurnover": "number (float)",
     "grossMargin": "number (float)",
     "interestCoverage": "number (float)",
     "netIncomeContOpsGrowth": "number (float)",
     "netIncomeGrowth": "number (float)",
     "netMargin": "number (float)",
     "normalizedNetProfitMargin": "number (float)",
     "operationIncomeGrowth": "number (float)",
     "operationMargin": "number (float)",
     "operationRevenueGrowth3MonthAvg": "number (float)",
     "pretaxMargin": "number (float)",
     "quickRatio": "number (float)",
     "ROA": "number (float)",
     "ROE": "number (float)",
     "ROIC": "number (float)",
     "receivableTurnover": "number (float)",
     "revenueGrowth": "number (float)",
     "salesPerEmployee": "number (float)",
     "taxRate": "number (float)",
     "totalDebtEquityRatio": "number (float)"
    },
    "6M": {
     "period": "string",
     "fiscalYearEnd": "string",
     "reportType": "string",
     "assetsTurnover": "number (float)",
     "capExSalesRatio": "number (float)",
     "cashConversionCycle": "number (float)",
     "daysInInventory": "number (float)",
     "daysInPayment": "number (float)",
     "daysInSales": "number (float)",
     "EBITDAMargin": "number (float)",
     "EBITMargin": "number (float)",
     "FCFNetIncomeRatio": "number (float)",
     "FCFSalesRatio": "number (float)",
     "fixAssetTurnover": "number (float)",
     "grossMargin": "number (float)",
     "interestCoverage": "number (float)",
     "netIncomeContOpsGrowth": "number (float)",
     "netIncomeGrowth": "number (float)",
     "netMargin": "number (float)",
     "normalizedNetProfitMargin": "number (float)",
     "operationIncomeGrowth": "number (float)",
     "operationMargin": "number (float)",
     "operationRevenueGrowth3MonthAvg": "number (float)",
     "pretaxMargin": "number (float)",
     "quickRatio": "number (float)",
     "ROA": "number (float)",
     "ROE": "number (float)",
     "ROIC": "number (float)",
     "receivableTurnover": "number (float)",
     "revenueGrowth": "number (float)",
     "salesPerEmployee": "number (float)",
     "taxRate": "number (float)",
     "totalDebtEquityRatio": "number (float)"
    },
    "1Y": {
     "period": "string",
     "fiscalYearEnd": "string",
     "reportType": "string",
     "assetsTurnover": "number (float)",
     "capExSalesRatio": "number (float)",
     "cashConversionCycle": "number (float)",
     "daysInInventory": "number (float)",
     "daysInPayment": "number (float)",
     "daysInSales": "number (float)",
     "EBITDAMargin": "number (float)",
     "EBITMargin": "number (float)",
     "FCFNetIncomeRatio": "number (float)",
     "FCFSalesRatio": "number (float)",
     "fixAssetTurnover": "number (float)",
     "grossMargin": "number (float)",
     "interestCoverage": "number (float)",
     "netIncomeContOpsGrowth": "number (float)",
     "netIncomeGrowth": "number (float)",
     "netMargin": "number (float)",
     "normalizedNetProfitMargin": "number (float)",
     "operationIncomeGrowth": "number (float)",
     "operationMargin": "number (float)",
     "operationRevenueGrowth3MonthAvg": "number (float)",
     "pretaxMargin": "number (float)",
     "quickRatio": "number (float)",
     "ROA": "number (float)",
     "ROE": "number (float)",
     "ROIC": "number (float)",
     "receivableTurnover": "number (float)",
     "revenueGrowth": "number (float)",
     "salesPerEmployee": "number (float)",
     "taxRate": "number (float)",
     "totalDebtEquityRatio": "number (float)"
    },
    "3M": {
     "period": "string",
     "fiscalYearEnd": "string",
     "reportType": "string",
     "assetsTurnover": "number (float)",
     "capExSalesRatio": "number (float)",
     "cashConversionCycle": "number (float)",
     "daysInInventory": "number (float)",
     "daysInPayment": "number (float)",
     "daysInSales": "number (float)",
     "EBITDAMargin": "number (float)",
     "EBITMargin": "number (float)",
     "FCFNetIncomeRatio": "number (float)",
     "FCFSalesRatio": "number (float)",
     "fixAssetTurnover": "number (float)",
     "grossMargin": "number (float)",
     "interestCoverage": "number (float)",
     "netIncomeContOpsGrowth": "number (float)",
     "netIncomeGrowth": "number (float)",
     "netMargin": "number (float)",
     "normalizedNetProfitMargin": "number (float)",
     "operationIncomeGrowth": "number (float)",
     "operationMargin": "number (float)",
     "operationRevenueGrowth3MonthAvg": "number (float)",
     "pretaxMargin": "number (float)",
     "quickRatio": "number (float)",
     "ROA": "number (float)",
     "ROE": "number (float)",
     "ROIC": "number (float)",
     "receivableTurnover": "number (float)",
     "revenueGrowth": "number (float)",
     "salesPerEmployee": "number (float)",
     "taxRate": "number (float)",
     "totalDebtEquityRatio": "number (float)"
    }
   },
   "alphaBeta": {
    "60M": {
     "period": "string",
     "asOf": "string",
     "alpha": "number (double)",
     "beta": "number (double)"
    },
    "120M": {
     "period": "string",
     "asOf": "string",
     "alpha": "number (double)",
     "beta": "number (double)"
    },
    "36M": {
     "period": "string",
     "asOf": "string",
     "alpha": "number (double)",
     "beta": "number (double)"
    }
   },
   "processingTimeMillis": "integer"
  }
 ]
}

Authorizations

token
string
queryrequired

Headers

accept
enum<string>

Specifies return format

Available options:
application/json,
application/xml (deprecated)

Query Parameters

symbols
string

One or more stock ticker symbol in comma separated list specifies company data to return

cik
string

One or more cik identifier in comma separated list specifies company data to return

asOf
string

Return results for dates greater than or equal date specified in this parameter

Response

200 - application/json
result
object[]