GET
/
fundamentals
curl --request GET \
 --url https://api.benzinga.com/api/v2.1/fundamentals
{
 "result": [
  {
   "company": {
    "primarySymbol": "string",
    "primaryExchange": "string",
    "cik": "string",
    "valoren": "string",
    "sedol": "string",
    "standardName": "string"
   },
   "companyProfile": {
    "companyStatus": "string",
    "countryId": "string",
    "fiscalYearEnd": "string",
    "shortName": "string",
    "standardName": "string",
    "address1": "string",
    "city": "string",
    "country": "string",
    "fax": "string",
    "homepage": "string",
    "phone": "string",
    "postalCode": "string",
    "province": "string",
    "legalName": "string",
    "shortDescription": "string",
    "longDescription": "string"
   },
   "shareClass": {
    "currency": "string",
    "ipoDate": "string (Unix timestamp)",
    "isDepositaryRecipt": "boolean",
    "isPrimary": "boolean",
    "securityType": "string",
    "enterpriseValue": "integer",
    "marketCap": "integer"
   },
   "earningReports": {
    "6M": {
     "period": "string",
     "asOf": "string",
     "reportType": "string",
     "currency": "string",
     "fiscalYearEnd": "string",
     "basicContinuousOperations": "number (float)",
     "continuingAndDiscontinuedBasicEPS": "number (float)",
     "continuingAndDiscontinuedDilutedEPS": "number (double)",
     "dilutedAverageShares": "integer (int64)",
     "dilutedContinuousOperations": "integer (int64)",
     "dilutedEPS": "number (float)",
     "dividendPerShare": "number (float)",
     "basicAverageShares": "integer (int64)"
    },
    "3M": {
     "period": "string",
     "asOf": "string",
     "reportType": "string",
     "currency": "string",
     "fiscalYearEnd": "string",
     "basicContinuousOperations": "number (float)",
     "continuingAndDiscontinuedBasicEPS": "number (float)",
     "continuingAndDiscontinuedDilutedEPS": "number (double)",
     "dilutedAverageShares": "integer (int64)",
     "dilutedContinuousOperations": "integer (int64)",
     "dilutedEPS": "number (float)",
     "dividendPerShare": "number (float)",
     "basicAverageShares": "integer (int64)"
    },
    "12M": {
     "period": "string",
     "asOf": "string",
     "reportType": "string",
     "currency": "string",
     "fiscalYearEnd": "string",
     "basicContinuousOperations": "number (float)",
     "continuingAndDiscontinuedBasicEPS": "number (float)",
     "continuingAndDiscontinuedDilutedEPS": "number (double)",
     "dilutedAverageShares": "integer (int64)",
     "dilutedContinuousOperations": "integer (int64)",
     "dilutedEPS": "number (float)",
     "dividendPerShare": "number (float)",
     "basicAverageShares": "integer (int64)"
    }
   },
   "valuationRatios": {
    "result": [
     {
      "valuationRatios": [
       {
        "id": {
         "shareClassId": "string",
         "date": "string (YYYY-MM-DD)"
        },
        "payoutRatio": "number (float)",
        "sustainableGrowthRate": "number (float)",
        "cashReturn": "number (float)",
        "salesPerShare": "number (float)",
        "bookValuePerShare": "number (float)",
        "cfoPerShare": "number (float)",
        "fcfPerShare": "number (float)",
        "earningYield": "number (float)",
        "peRatio": "number (float)",
        "salesYield": "number (float)",
        "psRatio": "number (float)",
        "bookValueYield": "number (float)",
        "pbRatio": "number (float)",
        "cfYield": "number (float)",
        "pcfRatio": "number (float)",
        "fcfYield": "number (float)",
        "fcfRatio": "number (float)",
        "trailingDividendYield": "number (float)",
        "forwardDividendYield": "number (float)",
        "forwardEarningYield": "number (float)",
        "forwardPeRatio": "number (float)",
        "pegRatio": "number (float)",
        "pegPayback": "number (float)",
        "tangibleBookValuePerShare": "number (float)",
        "tangibleBvPerShare3YrAvg": "number (float)",
        "tangibleBvPerShare5YrAvg": "number (float)",
        "forwardDividend": "number (float)",
        "workingCapitalPerShare": "number (float)",
        "workingCapitalPerShare3YrAvg": "number (float)",
        "workingCapitalPerShare5YrAvg": "number (float)",
        "evToEbitda": "number (float)",
        "buyBackYield": "number (float)",
        "totalYield": "number (float)",
        "ratioPe5YearAverage": "number (float)",
        "priceChange1M": "number (float)",
        "normalizedPeRatio": "number (float)",
        "pricetoEbitda": "number (float)"
       }
      ]
     }
    ]
   },
   "operationRatios": {
    "result": [
     {
      "company": {
       "primarySymbol": "string",
       "primaryExchange": "string",
       "cik": "string",
       "valoren": "string",
       "sedol": "string",
       "standardName": "string"
      },
      "operationRatios": {
       "3M": {
        "period": "string",
        "fiscalYearEnd": "string",
        "reportType": "string",
        "assetsTurnover": "number (float)",
        "capExSalesRatio": "number (float)",
        "cashConversionCycle": "number (float)",
        "daysInInventory": "number (float)",
        "daysInPayment": "number (float)",
        "daysInSales": "number (float)",
        "EBITDAMargin": "number (float)",
        "EBITMargin": "number (float)",
        "FCFNetIncomeRatio": "number (float)",
        "FCFSalesRatio": "number (float)",
        "fixAssetTurnover": "number (float)",
        "grossMargin": "number (float)",
        "interestCoverage": "number (float)",
        "netIncomeContOpsGrowth": "number (float)",
        "netIncomeGrowth": "number (float)",
        "netMargin": "number (float)",
        "normalizedNetProfitMargin": "number (float)",
        "operationIncomeGrowth": "number (float)",
        "operationMargin": "number (float)",
        "operationRevenueGrowth3MonthAvg": "number (float)",
        "pretaxMargin": "number (float)",
        "quickRatio": "number (float)",
        "ROA": "number (float)",
        "ROE": "number (float)",
        "ROIC": "number (float)",
        "receivableTurnover": "number (float)",
        "revenueGrowth": "number (float)",
        "salesPerEmployee": "number (float)",
        "taxRate": "number (float)",
        "totalDebtEquityRatio": "number (float)"
       },
       "6M": {
        "period": "string",
        "fiscalYearEnd": "string",
        "reportType": "string",
        "assetsTurnover": "number (float)",
        "capExSalesRatio": "number (float)",
        "cashConversionCycle": "number (float)",
        "daysInInventory": "number (float)",
        "daysInPayment": "number (float)",
        "daysInSales": "number (float)",
        "EBITDAMargin": "number (float)",
        "EBITMargin": "number (float)",
        "FCFNetIncomeRatio": "number (float)",
        "FCFSalesRatio": "number (float)",
        "fixAssetTurnover": "number (float)",
        "grossMargin": "number (float)",
        "interestCoverage": "number (float)",
        "netIncomeContOpsGrowth": "number (float)",
        "netIncomeGrowth": "number (float)",
        "netMargin": "number (float)",
        "normalizedNetProfitMargin": "number (float)",
        "operationIncomeGrowth": "number (float)",
        "operationMargin": "number (float)",
        "operationRevenueGrowth3MonthAvg": "number (float)",
        "pretaxMargin": "number (float)",
        "quickRatio": "number (float)",
        "ROA": "number (float)",
        "ROE": "number (float)",
        "ROIC": "number (float)",
        "receivableTurnover": "number (float)",
        "revenueGrowth": "number (float)",
        "salesPerEmployee": "number (float)",
        "taxRate": "number (float)",
        "totalDebtEquityRatio": "number (float)"
       },
       "9M": {
        "period": "string",
        "fiscalYearEnd": "string",
        "reportType": "string",
        "assetsTurnover": "number (float)",
        "capExSalesRatio": "number (float)",
        "cashConversionCycle": "number (float)",
        "daysInInventory": "number (float)",
        "daysInPayment": "number (float)",
        "daysInSales": "number (float)",
        "EBITDAMargin": "number (float)",
        "EBITMargin": "number (float)",
        "FCFNetIncomeRatio": "number (float)",
        "FCFSalesRatio": "number (float)",
        "fixAssetTurnover": "number (float)",
        "grossMargin": "number (float)",
        "interestCoverage": "number (float)",
        "netIncomeContOpsGrowth": "number (float)",
        "netIncomeGrowth": "number (float)",
        "netMargin": "number (float)",
        "normalizedNetProfitMargin": "number (float)",
        "operationIncomeGrowth": "number (float)",
        "operationMargin": "number (float)",
        "operationRevenueGrowth3MonthAvg": "number (float)",
        "pretaxMargin": "number (float)",
        "quickRatio": "number (float)",
        "ROA": "number (float)",
        "ROE": "number (float)",
        "ROIC": "number (float)",
        "receivableTurnover": "number (float)",
        "revenueGrowth": "number (float)",
        "salesPerEmployee": "number (float)",
        "taxRate": "number (float)",
        "totalDebtEquityRatio": "number (float)"
       },
       "1Y": {
        "period": "string",
        "fiscalYearEnd": "string",
        "reportType": "string",
        "assetsTurnover": "number (float)",
        "capExSalesRatio": "number (float)",
        "cashConversionCycle": "number (float)",
        "daysInInventory": "number (float)",
        "daysInPayment": "number (float)",
        "daysInSales": "number (float)",
        "EBITDAMargin": "number (float)",
        "EBITMargin": "number (float)",
        "FCFNetIncomeRatio": "number (float)",
        "FCFSalesRatio": "number (float)",
        "fixAssetTurnover": "number (float)",
        "grossMargin": "number (float)",
        "interestCoverage": "number (float)",
        "netIncomeContOpsGrowth": "number (float)",
        "netIncomeGrowth": "number (float)",
        "netMargin": "number (float)",
        "normalizedNetProfitMargin": "number (float)",
        "operationIncomeGrowth": "number (float)",
        "operationMargin": "number (float)",
        "operationRevenueGrowth3MonthAvg": "number (float)",
        "pretaxMargin": "number (float)",
        "quickRatio": "number (float)",
        "ROA": "number (float)",
        "ROE": "number (float)",
        "ROIC": "number (float)",
        "receivableTurnover": "number (float)",
        "revenueGrowth": "number (float)",
        "salesPerEmployee": "number (float)",
        "taxRate": "number (float)",
        "totalDebtEquityRatio": "number (float)"
       }
      }
     }
    ]
   },
   "alphaBeta": {
    "60M": {
     "period": "string",
     "asOf": "string",
     "alpha": "number (double)",
     "beta": "number (double)"
    },
    "120M": {
     "period": "string",
     "asOf": "string",
     "alpha": "number (double)",
     "beta": "number (double)"
    },
    "36M": {
     "period": "string",
     "asOf": "string",
     "alpha": "number (double)",
     "beta": "number (double)"
    }
   },
   "earningRatios": {
    "result": [
     {
      "company": {
       "primarySymbol": "string",
       "primaryExchange": "string",
       "cik": "string",
       "valoren": "string",
       "sedol": "string",
       "standardName": "string"
      },
      "earningRatios": [
       {
        "id": {
         "shareClassId": "string",
         "asOf": "string (YYY-MM-DD)",
         "reportType": "string",
         "period": "string",
         "aorOrRestate": "string"
        },
        "fiscalYearEnd": "integer",
        "dilutedEpsGrowth": "number (float)",
        "dilutedConstEpsGrowth": "number (float)",
        "dpsGrowth": "number (float)",
        "equityPerShareGrowth": "number (float)"
       }
      ],
      "symbol": "string",
      "idType": "string",
      "id": "string"
     }
    ],
    "processingTimeMillis": "integer"
   },
   "assetClassification": {
    "sic": "integer",
    "sicName": "string",
    "naics": "integer",
    "naicsName": "string",
    "msSuperSectorCode": "integer",
    "msSuperSectorname": "string",
    "msSectorCode": "integer",
    "msSectorName": "string",
    "msGroupCode": "integer",
    "msGroupName": "string",
    "msIndustryCode": "integer",
    "msIndustryName": "string"
   },
   "shareClassProfileHistory": {
    "asOf": "string",
    "marketCap": "integer"
   },
   "processingTimeMillis": "integer"
  }
 ]
}

Authorizations

token
string
queryrequired

Headers

accept
enum<string>

Specifies return format

Available options:
application/json,
application/xml (deprecated)

Query Parameters

symbols
string

One or more stock ticker symbol in comma separated list specifies company data to return

asOf
string

Return results for dates greater than or equal date specified in this parameter

cik
string

One or more cik identifier in comma separated list specifies company data to return

Response

200 - application/json
result
object[]